Gynzy
All Systems Operational
Gynzy Werkboek   ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Gynzy Bord   ? Operational
90 days ago
99.56 % uptime
Today
Gynzy Kids   ? Operational
Gynzy Homepage   Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Antwoorden service: response tijd
Fetching
Lessen service: response tijd
Fetching
Past Incidents
Jan 22, 2019

No incidents reported today.

Jan 21, 2019

No incidents reported.

Jan 20, 2019

No incidents reported.

Jan 19, 2019

No incidents reported.

Jan 18, 2019

No incidents reported.

Jan 17, 2019

No incidents reported.

Jan 16, 2019

No incidents reported.

Jan 15, 2019

No incidents reported.

Jan 14, 2019

No incidents reported.

Jan 13, 2019

No incidents reported.

Jan 12, 2019

No incidents reported.

Jan 11, 2019

No incidents reported.

Jan 10, 2019
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 10, 20:07 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 10, 20:01 CET
Scheduled - Onderhoud aan de database. Gynzy Werkboek/Kids zal tussen de 10 en 20min niet bereikbaar zijn.
Jan 10, 11:32 CET
Jan 9, 2019

No incidents reported.

Jan 8, 2019

No incidents reported.