Gebruikers kunnen niet inloggen | Users cannot log in
Incident Report for Gynzy
Resolved
Het probleem is opgelost. Mocht je desondanks toch nog problemen ervaren, neem dan contact op met onze support afdeling /
This incident has been resolved. In case you still experience issues, please report it to our support department.
Posted Oct 25, 2022 - 15:56 CEST
Monitoring
De oplossing is geïmplementeerd en we monitoren de resultaten. / A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Posted Oct 25, 2022 - 10:51 CEST
Update
De leerkrachtomgeving is weer operationeel. De leerlingomgeving kan nog niet door alle gebruikers benaderd worden. Er wordt verder gewerkt aan een oplossing.
The teacher environment is operational again. The student environment is not accessible for all users yet. We are continuing to work on a solution.
Posted Oct 25, 2022 - 10:37 CEST
Update
Gebruikers kunnen weer inloggen, maar we ervaren nog problemen. O.a. vertalingen worden niet correct weergegeven. Er wordt verder gewerkt aan een oplossing.
Users can log in again, but we are still facing other issues. E.g. translations are not displayed correctly. We are continuing to work on a solution.
Posted Oct 25, 2022 - 10:19 CEST
Update
Het probleem is bekend, er wordt momenteel verder gewerkt aan een oplossing.

The issue has been identified and we are continuing to work on a solution.
Posted Oct 25, 2022 - 09:43 CEST
Identified
Het probleem is bekend, er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing.

The issue has been identified and we are working on a solution.
Posted Oct 25, 2022 - 09:23 CEST
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted Oct 25, 2022 - 08:45 CEST
Investigating
We are currently investigating this issue.
Posted Oct 25, 2022 - 08:42 CEST
This incident affected: Verwerking Leerling, Verwerking Leerkracht, Gynzy Bord, and Gynzy Homepage.