De doelen binnen de methode, bundels en Werelden laden niet waardoor leerlingen hier niet in kunnen werken | The goals within the method, bundles and Worlds do not load so students cannot work in these.
Incident Report for Gynzy
Resolved
Het probleem is opgelost. / This incident has been resolved.
Posted Feb 07, 2023 - 13:18 CET
Monitoring
De oplossing is geïmplementeerd en we monitoren de resultaten. / A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Posted Feb 07, 2023 - 12:20 CET
Identified
De oorzaak is bekend, er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing. / The issue has been identified and we are working on a solution.
Posted Feb 07, 2023 - 12:10 CET
Investigating
We zijn het incident aan het onderzoeken. / We are currently investigating this issue.
Posted Feb 07, 2023 - 11:47 CET
This incident affected: Verwerking Leerling and Verwerking Leerkracht.